« กลับไปหน้าแสดงโหวต
ผลการสำรวจความคิดเห็น
นางสาวยุพาวรรณ ริดขะ
ตำแหน่ง ครูทั่วไป คุณวุฒิ ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ อีเมล์ Sineny_sunshine@hotmail.com โทร 0884043818
สร้างโดย นายอนุพงษ์ สีวันคำ เมื่อ 21 พ.ย. 2556

Q1ครูผู้สอนพูดจาไพเราะ ไม่หยาบคาย
ใช่
ไม่ใช่

Q2ครูเป็นผู้ให้คำปรึกษาที่ดี
ใช่
ไม่ใช่

Q3ครูผู้สอนมีความเป็นกันเองกับนักเรียน
ใช่
ไม่ใช่

Q4ครูผู้สอนแต่งกายสุภาพเรียบร้อย
ใช่
ไม่ใช่

Q5ครูผู้สอนรับฟังความต้องการของนักเรียน
ใช่
ไม่ใช่