« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
พี่กวางสวยที่สุด
 
จุฑารัตน์ คล้ายประภา ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 1 0 0