« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
อยากให้เป็นพี่กวางมากมาย
 
จุฑารัตน์ คล้ายประภา ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 1 0 1 0 2