« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
ลงรูปยังไงออคะ
 
จุฑารัตน์ คล้ายประภา ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 0 0 0