« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
พี่กัน หล่อคมเข้ม $:
 
Mink\'y ประมาณ 6 ปีที่ผ่านมา 3 0 3 0 0