« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
กันหล่อสุดแล้ว เพียบพร้อมด้วยความสามารถร้องเพลงเพราะมากๆๆๆ
 
ชณิมาดา ภู่เกลี้ยง ประมาณ 9 ปีที่ผ่านมา 1 0 5 0 3