« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
โหวตให้พี่บี้คนเดียวเท่านั้น
 
ศิริพร วงศ์หวัง ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 1 0 0