« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
โหวตริทค่ะ รักมาก
 
รัชนี แตงอ่อน ประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา 1 0 0 0 0