« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
พี่กันสู้ๆๆ โหวตหนัก
 
เนติพงษ์ อ่ำทองคำ ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 1 0 1 0 0