« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
พี่กันค่า หล่อที่สุดในสายตาเราแล้ว หล่อคมเข้มโดดเด่น ตาหวาน มีลักยิ้ม ทั้งหล่อคม ทั้งน่ารัก
 
ปัญญ์ชนา ชวนชม ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 1 0 3 0 0