« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
นึกภาพตาม เวลาคนพูด "ป๊าด"
 
khonkorat ประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา 0 0 0 0 0