« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
จะดีกว่านี้ ถ้าไม่มีตูมตาม ไม่ชอบตูมตามอ่ะ
 
Jibpy fc Tono TS6 ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 1 0 0 0 0