« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
ไม่มี ริท ด้วยหรา
 
เดชศักดิ์ ชนะมาร ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 0 0 0