« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
NO จ๊ะ ริทกลับแล้ว
 
สมใจ มงคลประสิทธิ์ ประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา 0 0 1 0 0