« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
น้องกลับไปเรียนแพทย์ต่อแน่นอนค่ะ
 
PALMPALM ประมาณ 7 ปีที่ผ่านมา 0 0 0 0 0