« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
we love gumbie BFC fight!!!!!
 
Tempo Better ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 1 0 1 0 0