« กลับไปหน้าแสดงโหวต
 
ไม่มี กวาง หรอค๊าฟฟฟฟฟ
 
Aj OP ประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา 0 0 0 0 0